Jak postupovat při povinným auditu?

Obsah

Jak postupovat při povinným auditu?

Jak postupovat při povinným auditu?

Při dodržení zákona o účetnictví se musí postupovat prvním, řekněme jednodušším způsobem (jeho výsledek by ale mohly negativně ovlivnit např. zkrácené úvazky). Kritériem pro povinný audit je hranice 50 zaměstnanců.

Jaký je povinný audit účetní závěrky?

Povinný audit účetní závěrky se provádí poprvé za druhé účetní období, ve kterém byla překročena kritéria (u akciových společností jedna hranice, u ostatních dvě ze tří výše uvedených hranic). Pokud se tedy podmínky splní jen v jednom roce a v roce následujícím již ne, povinný audit se provádět nemusí, a to ...

Kdo je auditorem?

Auditorem zákon nazývá fyzickou či právnickou osobu, které bylo Komorou auditorů vydáno rozhodnutí o oprávnění provádět auditorskou činnost. Někdy se v praxi užívá také pojem statutární auditor, což je podle zákona auditor - fyzická osoba, nikoliv ale auditorská společnost.

Související příspěvky: