Kdo je členem Unie?

Obsah

Kdo je členem Unie?

Kdo je členem Unie?

Evropská unie (EU) se skládá z 27 členských států. Každý členský stát je smluvní stranou zakládajících smluv unie, čímž jako subjekt má výsady a povinnosti vyplývající z členství.

Může být dětský člen tvořen jedním slovem?

Větný člen může být tvořen jedním slovem, někdy ho ale může tvořit i spojení více slov. Větné členy dělíme na základní a rozvíjející.

Kdo je plnoprávným členem Evropské unie?

Česká republika je plnoprávným členem Evropské unie s přechodnými obdobími vyjednanými v přístupové smlouvě: 1 omezení volného pohybu pracovních sil (maximálně do roku 2011 v některých zemích, netýká se např. Spojeného království a... 2 postupné zavádění přímých plateb EU zemědělcům: 25 % v r. 2004, 30 % v r. 2005 a 35 % v r. 2006 3 omezení nabývání zemědělské půdy a lesů... More ...

Související příspěvky: