Může zaměstnanec dát výpověď?

Obsah

Může zaměstnanec dát výpověď?

Může zaměstnanec dát výpověď?

Zaměstnanec může dát výpověď z jakéhokoliv důvodu, nebo bez udání důvodu Zaměstnavatel může dát výpověď pouze ze zákonem stanovených důvodů (§ 52 Zákoníku práce) K odvolání už podané výpovědi musí svolit i druhá strana a to písemně

Co potřebuje zaměstnavatel pro udělení výpovědi?

Zaměstnavatel potřebuje pro udělení výpovědi zaměstnanci důvod. A to ne ledajaký, ale jeden z uvedených v zákoníku práce pod paragrafem 52. Navíc situace zaměstnance nesmí spadat pod jeden z bodů ve výlukách z možnosti dát výpověď. O těchto situacích popsaných v § 53 se dočtete v druhé polovině článku.

Může zaměstnavatel podat výpověď?

Zaměstnavatel totiž může (a de facto musí) podat výpověď, když lékařský posudek stanoví, že zaměstnavatel nemůže kvůli pracovnímu úrazu, nebo nemoci z povolání dále vykonávat své zaměstnání.

Může zaměstnanec dostat výpověď na výkon daného povolání?

Pokud zaměstnanec nesplňuje podmínky pro výkon daného povolání, může za to dostat od zaměstnavatele výpověď, ale pouze v případě, že ho na toto nesplňování požadavků zaměstnavatel upozornil v posledních 12 měsících, a to písemně, přičemž zaměstnanec v přiměřené době nesjednal nápravu.

Související příspěvky: