Co je alternátor?

Obsah

Co je alternátor?

Co je alternátor?

Alternátor je zdrojem energie, který přeměňuje rotační mechanickou (kinetickou) energii na energii elektrickou. Využívá principu elektromagnetické indukce - vodič indukuje napětí, pokud v jeho blízkosti dochází ke změně magnetického pole. Stator je nehybná část s cívkami (vodičem), rotor pak magnet rotující uvnitř statoru.

Co je správné zacházení s alternátorem?

Základní zásady správného zacházení s alternátorem. Servis, diagnostika a odstraňování závad. Alternátory používané v motorových vozidlech, traktorech a zemědělských strojích vyrábějí za chodu motoru elektrický proud.

Může být přebíjení alternátoru odhaleno včas?

Pokud přebíjení alternátoru není odhaleno včas, může docházet k poškozování dalších elektrospotřebičů ve vozidle a také k nezvratnému poškození akumulátoru, případně i řídící jednotky vozidla (E.C.U). Při přebíjení se vždy jedná o vadný regulátor.

Jak je alternátor usměrňován?

Ten je u alternátorů používaných např. v motorových vozidlech, přímo v tělese alternátoru usměrňován. V tomto provedení se vlastně stává již zdrojem stejnosměrného proudu, který je důležitý především pro nabíjení akumulátoru.

Související příspěvky: