Může exekutor přistoupit k prodeji nemovitých věcí?

Obsah

Může exekutor přistoupit k prodeji nemovitých věcí?

Může exekutor přistoupit k prodeji nemovitých věcí?

Pokud se jedná o prodej nemovitých věcí, které používáte k bydlení Vy a Vaše rodina, může exekutor k tomuto kroku přistoupit až v případě, že k vymožení povinnosti a úhradě nákladů exekutora a oprávněného nestačí jiný způsob provedení exekuce.

Co je exekuce prodejem movitých věcí?

Exekuce prodejem movitých věcí je častým jevem a představuje výrazný zásah do života dlužníka i jeho rodiny. U tohoto typu exekuce často dochází ke sporům, kdy je zabavován i majetek, který nepatří dlužníkovi.

Může exekutor provádět srážky ze mzdy?

Exekutor může nařídit zaměstnavateli, aby z Vašeho příjmu prováděl srážky ze mzdy. Musí Vám však zůstat zachováno nezabavitelné minimum dané zákonem. Srážky ze mzdy budou po nabytí právní moci příkazu zasílány na účet exekutora.

Jaké jsou námitky exekučního příkazu?

Pokud exekutor těmto námitkám nevyhoví, musí je postoupit exekučnímu soudu, aby o nich rozhodl. Po právní moci příkazu k úhradě nákladů exekuce je exekuce skončena a exekutor rozešle oznámení o skončení exekuce všem osobám, kterým doručil exekuční příkaz.

Související příspěvky: