Proč je zvuk mechanické?

Obsah

Proč je zvuk mechanické?

Proč je zvuk mechanické?

Zvuk je mechanické vlnění, nikoliv elektromagnetické. Tím se zásadním způsobem odlišuje od světla, tepla a jiných záření. Z tohoto důvodu se zvuk může šířit pouze v tom prostředí, které kmitá a tak ho přenáší - např. vzduch, kov, dřevo atd.

Jak vznikají zvukové vlny?

Zvuková vlna je dána periodickým stlačováním a rozpínáním hmotného prostředí, v němž postupuje rychlostí závislou na okamžitých fyzikálních podmínkách (např. tlak, teplota, vlhkost). Zvukové vlny se šíří různými prostředími různou rychlostí, čímž se zeslabují.

Jak vysoký je frekvenční rozsah zvuku?

Frekvenční rozsah zvuku, který většina lidí vnímá, začíná kolem 16 Hz a dosahuje k 16 000Hz=16kHz (teoreticky je oblast slyšitelnosti 16 Hz – 20 kHz). S rostoucím věkem horní hranice výrazně klesá.

Co je hlasitost zvuku?

Hlasitost zvuku je subjektivní veličina. Je závislá na velikosti akustického tlaku, kterým zvukové vlnění působí na sluch (tj. proměnné složky tlaku).

Související příspěvky: