Kdy byla exekuce nařízena?

Obsah

Kdy byla exekuce nařízena?

Kdy byla exekuce nařízena?

Centrální evidence exekucí 1 Zda byla na konkrétní subjekt nařízena exekuce podle exekučního řádu. 2 Který soudní exekutor byl pověřen provedením exekuce. 3 O jakou vymáhanou povinnost se jedná (např. zda jde o peněžitou povinnost a výši vymáhané částky). 4 Kdy byla exekuce nařízena. 5 Zda byla exekuce pravomocně odložena či zastavena. More ...

Jak začíná exekuční řízení?

Jak vlastně začíná a probíhá exekuce 1 Exekuční řízení je zahájeno dnem, kdy exekuční návrh oprávněného dojde k exekutorovi – návrh podává oprávněný,... 2 Exekutor následně požádá exekuční soud o pověření a nařízení exekuce („dále Pověření“). Soud vydá Pověření, v němž... 3 Po doručení Pověření exekučním soudem pověřený exekutor zajistí majetek povinného na základě... More ...

Jaký je výpis z centrální evidence exekucí?

Výpis z Centrální evidence exekucí je vhodné mít například: Když pronajímáte byt a nemáte informace o nájemníkovi. Při koupi auta. Když půjčujete peníze známému. Když se k Vám nastěhuje nový partner. Při koupi nemovitosti. Když řemeslník poskytuje své služby „bez dokladu“. Při náboru nového zaměstnance.

Související příspěvky: