Jak se zaznamenávají úhrady faktury?

Obsah

Jak se zaznamenávají úhrady faktury?

Jak se zaznamenávají úhrady faktury?

Úhrady faktury se zaznamenávají na záložce Úhrady. Způsoby vytvoření úhrady vydané faktury jsou popsány v kapitole Úhrada vydané faktury . Nad seznamem úhrad se zobrazuje zbývající částka k úhradě .

Jak opravit zálohu na fakturu?

Do vydané faktury se vloží položky uvedené na zálohové faktuře a zároveň se vytvoří položka Uhrazená záloha v částce odpovídající přijaté záloze. Položku Uhrazená záloha nelze editovat a mazat. Pro její odstranění je nutné smazat celou vydanou fakturu.

Jak předcházet nezaplaceným fakturám?

Několik nezaplacených faktur, někdy však i jedna jediná může znamenat ohrožení dalšího fungování podnikání a vést k zadlužení či dokonce insolvenci. Jak předcházet neuhrazeným fakturám a jak postupovat, pokud zákazník nezaplatí? JUDr. Ondřej Preuss Ph.D. 31. 1. 2018

Jak vyvolat likvidaci vydané faktury?

Oba způsoby provedení likvidace vydané faktury lze vyvolat na záložce Úhrady nebo ze seznamu vydaných faktur. Kliknutím na ikonu indikující stav úhrady v seznamu faktur se zobrazí dialogové okno Úhrada faktury, ve kterém zvolte požadovaný způsob provedení úhrady.

Související příspěvky: