Jaké jsou magnetické materiály?

Obsah

Jaké jsou magnetické materiály?

Jaké jsou magnetické materiály?

Materiály, které mohou vytvářet za určitých podmínek magnetické pole, se nazývají magnetika a dělí se do 4 skupin: Feromagnetika (železo, nikl, kobalt nebo některé slitiny) – silně magnetická se spontánní magnetizací, vysoká permeabilita.

Co je magnetický kámen?

Magnet (z řeckého μαγνήτις λίθος magnétis líthos, „ Magnesijský kámen“) je objekt, který v prostoru ve svém okolí vytváří magnetické pole. Může mít formu permanentního magnetu nebo elektromagnetu. Permanentní magnety nepotřebují k vytváření magnetického pole vnější vlivy.

Jak vzniká magnetické pole?

Vznik a zobrazení magnetického pole. Magnetické pole vzniká kolem pohybujících se elektrických nábojů.V případě elektromagnetů jde o pohyb volných elektronů (nosičů elektrického náboje) tvořený elektrickým proudem. U permanentních magnetů je magnetické pole vytvářeno pohybem elektronů kolem jádra atomu. Pokud jsou směry těchto miniaturních (elementárních ...

Jak vzniká magnetické pole v okolí závitu?

Průchodem proudu vodičem vzniká magnetické pole, jehož magnetické indukční čáry mají tvar soustředných kružnic, které jsou orientovány dle pravidla pravé ruky. Pravidlo pravé ruky Magnetické pole v okolí závitu

Související příspěvky: