Co je dělení desetinných čísel?

Obsah

Co je dělení desetinných čísel?

Co je dělení desetinných čísel?

Dělení přirozených čísel Zápis souřadnic bodů (cvičení 1 – 5) DESETINNÁ ČÍSLA Zápis desetinných čísel Číselná osa Zaokrouhlování Procvičování početních operací s desetinnými čísly (hravě) Test na sčítání a odčítání desetinných čísel Násobení desetinných čísel (test) Dělení desetinným číslem (testy)

Kdo je největší společný dělitel dvou čísel?

Tabulka prvočísel Nejmenší společný násobek Největší společný dělitel dvou čísel Největší společný dělitel tří čísel Znaky dělitelnosti - test hrou Prvočíselné rozklady – test Prvočísla a čísla složená do 20 Prvočísla a čísla složená do 20 do 40

Jaké je dělení desetinným číslem?

Dělení desetinným číslem (testy) Písemné násobení s výsledky Zápis desetinných zlomků desetinným číslem Zápis desetinných čísel (test) Přečti desetinné číslo 1 Přečti desetinné číslo 2 Zaokrouhlování Jednoduché sčítání Jednoduché odčítání Náročnější sčítání Odčítání Dělení desetinných čísel 10,100

Co je desetinné číslo 1?

Násobení desetinných čísel (test) Dělení desetinným číslem (testy) Písemné násobení s výsledky Zápis desetinných zlomků desetinným číslem Zápis desetinných čísel (test) Přečti desetinné číslo 1

Související příspěvky: