Může zaměstnanec podat žalobu na neplatnost této výpovědi?

Obsah

Může zaměstnanec podat žalobu na neplatnost této výpovědi?

Může zaměstnanec podat žalobu na neplatnost této výpovědi?

Jestliže má zaměstnanec za to, že zaměstnavatel uplatnil dotčený výpovědní důvod neoprávněně, může se bránit žalobou na neplatnost této výpovědi u soudu. Musí ji podat nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr tímto rozvázáním skončit.

Může zaměstnanec dát výpověď?

Zaměstnanec může dát výpověď z jakéhokoliv důvodu, nebo bez udání důvodu Zaměstnavatel může dát výpověď pouze ze zákonem stanovených důvodů (§ 52 Zákoníku práce) K odvolání už podané výpovědi musí svolit i druhá strana a to písemně

Může zaměstnavatel použít výpovědní důvod zaměstnavatele?

V takovém případě může zaměstnavatel použít výpovědního důvodu spočívajícího v soustavném méně závažném porušování povinností zaměstnance. Pomůžeme vám rozvázat pracovní poměr se zaměstnancem tak, aby výpověď byla platná, nezpochybnitelná a vše proběhlo bez hrozby pokut či dalších rizik pro vaši firmu.

Může zaměstnanec vysoudit náhradu?

Zaměstnanec totiž může vysoudit náhradu až ve výši mnohonásobku svého průměrného výdělku (čím delší bude spor, tím vyšší může být náhrada, často pak dosahuje statisícových částek).

Související příspěvky: