Co je optická vlákna?

Obsah

Co je optická vlákna?

Co je optická vlákna?

Optický kabel tvoří optická vlákna, která jsou přenosovým médiem. Úkolem optického vlákna je přenést paprsek od zdroje k cíli, s co nejnižší ztrátou. Optická vlákna jsou velmi jemná a choulostivá na mechanické namáhání a ohyby, takže jsou sdružována do optických kabelů.

Jaké jsou optické kabely?

Optické kabely 1 GF008UNI04LU-Eca - optický kabel, UDU - gelový, 4x9um OS2, univerzální, LSHF Eca, černý. 2 GF008UNI08LU-Eca - optický kabel, UDU - gelový, 8x9um OS2, univerzální, LSHF Eca, černý. 3 J/A-DQ (ZN)H24G5N - optický kabel, CLT gelový, 24x50um OM2, univerzální, LSZH, černý, Eca. 4 A-D (2ZN)2YTHD12E9 - plochý samonosný optický kabel, 12x9um SM G.657A, HDPE. More ...

Jaký je celkový útlum v reálném optickém vlákně?

V reálném optickém vlákně existuje řada příčin zvyšování útlumu přenášené energie. Celkový měrný útlum je dán sumou jednotlivých složek podle vztahu:

Jak je optické vlákno tvořeno?

Optické vlákno je tvořeno jádrem a pláštěm. Jádro je vnitřní válec o hodnotě indexu lomu n 1, který je větší než index lomu pláště n 2. Toto je nezbytná podmínka, aby vlákno mohlo zastávat funkci optického vlnovodu . Máme dva paprsky A a B, oba dopadají na čelní stěnu vlákna pod úhlem navázání do vlákna Ф a.

Související příspěvky: