Kde se nachází magnetické pole?

Obsah

Kde se nachází magnetické pole?

Kde se nachází magnetické pole?

Magnetické pole se tvoří kolem každé částice s nábojem Q, která je v pohybu. Tzn., že magnetismus látek je dán strukturou atomů (elektrony jsou v atomu v pohybu). Magnetické pole najdeme kolem permanentního magnetu (i kolem Země) a zároveň kolem každého vodiče, kterým prochází elektrický proud.

Kde je nejsilnější magnetické pole?

Nejsilnější je magnetické pole uvnitř magnetu a na pólech. Se zvětšující se vzdáleností od magnetu hustota siločar klesá. Žádný materiál nedokáže zastavit magnetické siločáry. Existují však materiály jako ocel, které je dokáží odklonit.

Co je magnetické pole zeměpisné?

Země je ohromným tyčovým magnetem se dvěma póly, který okolo sebe vytváří magnetické pole. Magnetické pole je generováno tekutým kovovým jádrem planety. Magnetické póly nejsou úplně na stejném místě jako póly zeměpisné, navíc jsou obrácené.

Související příspěvky: