Jak propláchnout chladící kapalinu?

Obsah

Jak propláchnout chladící kapalinu?

Jak propláchnout chladící kapalinu?

Poté chladící systém vypusťte a důkladně jej propláchněte čistou ideálně destilovanou vodou. Pokud destilovanou vodu nemáte, postačí převařená voda. Propláchnutí několikrát zopakujte, aby v chladícím systému nic z roztoku nezůstalo. Nakonec vraťte termostat a doplňte novou chladící kapalinu.

Proč se podíváme na chladící kapalinu?

Nejprve se podívejme na chladící systém auta jako takový. Co jej tvoří? Aby chladicí systém fungoval v pořádku, měl by být čistý a chladicí kapalina by měla dosahovat doporučeného množství. Jednou za čas je vhodné nechat chladicí systém zkontrolovat, popřípadě vyčistit a dolít chladící kapalinu.

Jak připravit chladicí okruh pro chlazení?

Poté vyndejte z auta termostat a otevřeno naplno kohout topení. Okruh chlazení naplňte čistou vodou a přilijte připravený roztok kyseliny citrónové v teplé vodě. Spusťte motor a projeďte jen pár kilometrů. V tento moment začne chladicí okruh silně tlakovat a voda chlazení se zakalí, jelikož se začne rozpouštět vodní kámen.

Související příspěvky: