Co se děje s zelenou kartu?

Obsah

Co se děje s zelenou kartu?

Co se děje s zelenou kartu?

Mnoho lidí si to stále vykládá tak, že touto novelou došlo k vypuštění povinnosti mít zelenou kartu u sebe a na vyzvání ji předložit. Ve skutečnosti tomu tak není.

Jak nahlásit zelenou kartu?

Pokud dojde k jakýmkoli změnám, jste povinni je nahlásit příslušné pojišťovně, která Vám vydá novou zelenou kartu s aktuálními údaji. Vystavení nové zelené karty je zdarma, a to i opakovaně při jiných příležitostech, jako je například krádež. Z nutnosti mít sjednané povinné ručení zároveň vyplývá povinnost mít při sobě zelenou kartu.

Jak získat zelenou kartu od pojišťovny?

V případě prodloužení povinného ručení dostanete od pojišťovny novou zelenou kartu. Ztráta zelené karty by měla být nahlášena neprodleně pojišťovně, předložíte pojistnou smlouvu, na jejímž základě Vám bude vyhotovena nová. Mezi zásadní záležitosti patří pořízení duplikátu zelené karty.

Související příspěvky: