Jak podat žádost o dlouhodobé vízum?

Obsah

Jak podat žádost o dlouhodobé vízum?

Jak podat žádost o dlouhodobé vízum?

Žádost o dlouhodobé vízum lze na území ČR podat pouze v zákonem stanovených případech. Žádost podávejte na vyplněném formuláři, ke kterému předložte všechny zákonem stanovené náležitosti. Vždy však předkládejte originály nebo úředně ověřené kopie dokumentů.

Jaké země potřebují vízum k cestě do Irska?

Seznam zemí, jejichž státní příslušníci potřebují vízum k cestě do Irska, se poněkud liší od seznamu pro ostatní země EU. Obraťte se proto v dostatečném předstihu na konzulát nebo velvyslanectví země, do které cestujete. Tam vám sdělí, které doklady budou muset vaši rodinní příslušníci, kteří nejsou občany EU, na hranicích předložit.

K žádosti o udělení víza?

K žádosti o udělení dlouhodobého víza je cizinec povinen standardně předložit: cestovní doklad (originál), 1 fotografie , pokud nebude pořízen obrazový záznam cizince, doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území, doklad potvrzující účel pobytu na území, prostředky k pobytu na území,

Související příspěvky: