Jak podat žádost o udělení státního občanství?

Obsah

Jak podat žádost o udělení státního občanství?

Jak podat žádost o udělení státního občanství?

Je třeba osobně podat žádost o udělení státního občanství České republiky. Žádost o udělení státního občanství České republiky se podává u krajského úřadu (v Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22), příslušného podle místa trvalého pobytu žadatele. Úřad příslušný k podání žádosti vyplní se žadatelem dotazník a žádost o udělení státního občanství ...

Kdo bude mít dvojí občanství?

Češi budou moci mít dvojí občanství. Když získají cizí, neztratí české - iDNES.cz. Češi budou moci mít dvojí občanství. Když získají cizí, neztratí české. Kdo chce získat cizí občanství, tak už se zřejmě nebude muset vzdát toho českého. Dosud mohli dvojí občanství mít převážně jen ti, co žijí v manželství s cizincem.

Jak udělit státní občanství?

Ministerstvo vnitra udělí státní občanství ČR pouze osobě, která splní následující podmínky: 1 ke dni podání žádosti musí mít žadatel po dobu pěti let povolen trvalý pobyt a po tuto dobu se na území ČR zdržovat 2 žadatel musí prokázat, že nabytím státního občanství ČR pozbyde své dosavadní občanství či prokáže, že pozbyl své... 3 v posledních pěti letech nebyl žadatel odsouzen... More ...

Související příspěvky: