Kde se nachází požární hydranty?

Obsah

Kde se nachází požární hydranty?

Kde se nachází požární hydranty?

Požární hydranty obvykle nacházíme v objektech výroby, skladů anebo v komerčních budovách apod., jako jsou například prodejny a obchodní domy, garážové objekty, hotely a ubytovací zařízení, továrny, výrobní haly a sklady, kina a další. Revizi požárních hydrantů může provést pouze osoba s platným osvědčením o odborné způsobilosti.

Co je požární hydrant?

Požární hydrant je tedy součástí povinné požární ochrany a náleží k nejdůležitějším prvkům požární prevence a ochrany. Požární hydrant slouží především k prvotnímu zásahu při požáru před příjezdem profesionálních hasičů a může jej v případě potřeby použít i veřejnost – není tedy určen jen profesionálům.

Jak se provádí revize požárních hydrantů?

Revize požárních hydrantů je nutno provádět minimálně jednou ročně. Jednou za 5 let se pak provádí natlakování požární hadice na nejvyšší pracovní tlak v souladu se státní normou ČSN EN 671-1.

Související příspěvky: