Co je nejlepší kotel pro vytápění?

Obsah

Co je nejlepší kotel pro vytápění?

Co je nejlepší kotel pro vytápění?

Majitelé si chválí také jednoduchou obsluhu a autodiagnostiku. Mezi nejlepší kotle na českém trhu patří také PROTHERM kotel Panther Condens 25 KKO, což je závěsný plynový kondenzační kotel určený jen pro vytápění. Sestává z kondenzačního provedení a sortimentu certifikovaného odkouření. Můžeme u něho nalézt elektronicky řízené oběhové čerpadlo, ...

Jaká je výrobní třída kotle?

Na výrobním štítku uvedená třída kotle vyjadřuje celkovou třídu kotle. Při počáteční zkoušce (certifikaci) kotle u autorizované osoby jsou dle normy zjišťovány jak účinnost kotle, tak také velikost produkovaných emisí. Aby mohl být kotel zařazen do konkrétní třídy, musí splnit limitní hodnoty jak pro emise, tak i pro účinnost.

Proč jsou teplovodní kotle na pevná paliva rozděleny?

Podle těchto norem nebyly teplovodní kotle na pevná paliva rozděleny do žádných tříd, tudíž teplovodní kotle na pevná paliva vyrobené před rokem 2000 nemohou mít přidělenu žádnou třídu. Změna nastala v roce 2000, kdy byla u nás zavedena evropská norma ČSN EN 303-5, platná pro teplovodní kotle na pevná paliva do jmenovitého výkonu 300 kW.

Jaké jsou technické požadavky a metody zkoušení kotle?

Základní technické požadavky a metody zkoušení byly definovány pro tyto kotle v normě ČSN 07 0240 Teplovodní a nízkotlaké parní kotle, pro kotle o výkonu do 50 kW byly požadavky této normy nepatrně doplněny ČSN 07 0245 Teplovodní kotle do výkonu 50 kW.

Související příspěvky: