Kdo je připraven na vstup do systému ekologického zemědělství?

Obsah

Kdo je připraven na vstup do systému ekologického zemědělství?

Kdo je připraven na vstup do systému ekologického zemědělství?

Pokud vstupní kontrola proběhne v pořádku a subjekt je připraven na vstup do systému ekologického zemědělství, vystaví KO potvrzení o provedení vstupní kontroly, které je součástí žádosti o registraci. Všechny subjekty, které chtějí podnikat v EZ, podávají na ministerstvo jednotnou žádost o registraci osoby podnikající v EZ.

Co je přechod na ekologické zemědělství?

Přechodem na ekologické zemědělství se rozumí přechod od konvenčního zemědělství na zemědělství ekologické, a to ve stanovené době, během níž jsou již dodržována pravidla ekologické produkce. Délka PO na pozemcích je stanovena na dva roky u orné půdy a travních porostů a tři roky u vinic, chmelnic a ovocných sadů.

Chci se stát ekologickým zemědělcem/výrobcem biopotravin/obchodníkem s bioprodukty?

Chci se stát ekologickým zemědělcem/výrobcem biopotravin/obchodníkem s bioprodukty apod.

Související příspěvky: