Co je zaměstnavatel povinen umožnit zaměstnancům stravování?

Obsah

Co je zaměstnavatel povinen umožnit zaměstnancům stravování?

Co je zaměstnavatel povinen umožnit zaměstnancům stravování?

Podle § 236 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen umožnit zaměstnancům ve všech směnách stravování. V praxi to ale neznamená, že musí přímo poskytnout stravu, zajistit dovoz jídla a zřídit jídelnu.

Co je potvrzení zaměstnavatele o zaměstnání?

Mezi tyto listiny patří: Zápočtový list. Potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti. Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění. Posudek o pracovní činnosti.

Co je potvrzení zaměstnavatele ze zákona?

Jde o velmi důležitý dokument, na který má zaměstnanec ze zákona, automaticky nárok, při skončení pracovního poměru, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, má-li vyrovnané veškeré závazky vůči zaměstnavateli. Potvrzení je třeba k nástupu do nového zaměstnání, a dále také slouží k následnému zdokumentování působení u ...

Související příspěvky: