Jak obdržet sankce za porušení autorského práva?

Obsah

Jak obdržet sankce za porušení autorského práva?

Jak obdržet sankce za porušení autorského práva?

Při obdržení první sankce za porušení autorských práv musíte projít Školou autorského práva. Škola autorského práva pomáhá autorům lépe pochopit principy autorského práva a jeho fungování na YouTube. Sankce za porušení autorských práv však mohou ovlivnit váš přístup k možnosti zpeněžení.

Dokud nevyprší sankce za porušení autorských práv?

Vyčkejte, dokud nevyprší: Sankce za porušení autorských práv vyprší po 90 dnech. Při obdržení první sankce za porušení autorských práv musíte projít Školou autorského práva. Požádejte o odvolání nároku: Osobu, která nárokovala vaše video, můžete požádat, aby svou stížnost na porušení autorských práv stáhla.

Co se týká sankcí za porušení autorských práv?

Pokud hledáte informace o sankcích za porušení pokynů pro komunitu, které se od sankcí za porušování autorských práv liší, podívejte se na základní informace ohledně sankcí za porušování pokynů pro komunitu.

Související příspěvky: