Jak se zbavit oleje z motorového oleje?

Obsah

Jak se zbavit oleje z motorového oleje?

Jak se zbavit oleje z motorového oleje?

Samotná likvidace oleje je tak v současné době poměrně obtížná. Ještě do roku 2015 bylo možné vracet vyjetý motorový olej na tzv. zpětný odběr. To již neplatí . S použitými oleji již není možné nakládat v režimu zpětného odběru, ale pouze v režimu nebezpečných odpadů.

Co je olej na vytápění?

Na trhu existuje řada kotlů a kamen, jejichž palivem je olej, ale nikoli starý vyjetý, ale speciálně upravený. K vytápění nebo volnému spalování by bylo třeba vyjetý olej nejprve přepracovat na palivo dle normy ČSN 656690.

Kdo je oprávněn k likvidaci motorového oleje?

Ustanovení § 3 a § 28 tohoto zákona řadí použitý motorový olej mezi odpad, který je možné likvidovat pouze ekologicky. Takovou likvidaci může provádět výhradně k tomu oprávněná osoba, která má souhlas s provozem zařízení na likvidaci či další využití oleje od krajského úřadu.

Co se týče oleje nasyceného olejem?

Během jejich využívání se ale navíc do jejich obsahu přidávají různé nečistoty a sloučeniny, které vznikají třeba v důsledku spalování paliva v motorech, a olej tak dále znehodnocují. Olej nasycený těmito složkami ztrácí po určité době své mazací a další schopnosti a je nutné jej vyměnit za nový.

Související příspěvky: