K jménům, které se píšou s velkým počátečním písmenem?

Obsah

K jménům, které se píšou s velkým počátečním písmenem?

K jménům, které se píšou s velkým počátečním písmenem?

Ke jménům, která se považují za vlastní, a píšou se proto s velkým počátečním písmenem, patří: rodná (křestní) jména, příjmení, přídomky a přezdívky: Jan, Jana, Novák, Nováková, Karel IV.

Kde se píše velké písmeno?

Ve víceslovných názvech se píše velké písmeno většinou pouze u prvního slova: Orlické hory, Severní ledový oceán, Blízký východ, Spojené státy americké, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, České vysoké učení technické, Komerční banka, Listina základních práv a svobod, Prodaná nevěsta.

Co se týče psaní velkých písmen v češtině?

Je třeba si uvědomit, že každý jazyk má své zásady psaní velkých písmen, proto se při překladech cizojazyčných textů nelze řídit podobou ve výchozím jazyce, ale pravidly platnými pro češtinu (angl. European Union, česky Evropská unie; angl. European Economic Community, česky Evropské hospodářské společenství ).

Co jsou obecné zásady pro psaní velkých písmen?

Obecné zásady pro psaní velkých písmen jsou popsány v základní pravopisné příručce –⁠ v PČP, podrobněji v akademické verzi, stručněji ve školní. Obě verze v roce 1993 přinesly v psaní velkých písmen několik dílčích změn.

Související příspěvky: