Co je paralelní zapojení?

Obsah

Co je paralelní zapojení?

Co je paralelní zapojení?

V paralelním zapojení jsou spolu spojeny vstupní svorky vedle sebe zapojených zařízení a výstupní svorky vedle sebe zapojených zařízení. Paralelní zapojení se také nazývá paralelní spojení nebo zapojení vedle sebe nebo řazení vedle sebe. Paralelní obvod obsahuje uzly, ve kterých se vodiče větví a součástky mohou být umístěny v různých větvích.

Co je paralelní obvod?

Paralelní zapojení se také nazývá paralelní spojení nebo zapojení vedle sebe nebo řazení vedle sebe. Paralelní obvod obsahuje uzly, ve kterých se vodiče větví a součástky mohou být umístěny v různých větvích. Převrácená hodnota výsledného odporu všech paralelně řazených rezistorů se rovná součtu všech převrácených hodnot jednotlivých rezistorů.

Co je paralelní řazení rezistorů?

Paralelní řazení rezistorů. Paralelní řazení – vedle sebe. V paralelním zapojení jsou spolu spojeny vstupní svorky vedle sebe zapojených zařízení a výstupní svorky vedle sebe zapojených zařízení. Paralelní zapojení se také nazývá paralelní spojení nebo zapojení vedle sebe nebo řazení vedle sebe.

Související příspěvky: