Proč jste služebně vysláni do zahraničí?

Obsah

Proč jste služebně vysláni do zahraničí?

Proč jste služebně vysláni do zahraničí?

Jste služebně vysláni do zahraničí jako státní zaměstnanec? Pokud jste jako státní zaměstnanec vysláni do jiné země EU (na velvyslanectví, konzulát nebo jiný úřad v zahraničí), budete stále spadat do systému sociálního zabezpečení v domovské zemi.

K prodloužení sociálního zabezpečení?

K prodloužení sociálního zabezpečení může dojít v případě, dosáhnou-li domovská a hostitelská země vzájemné dohody a je-li toto prodloužení ve vašem zájmu. O prodloužení musíte vy a váš zaměstnavatel požádat příslušný úřad, který vám dokument A1 vydal, a to ještě před uplynutím jeho platnosti.

K potvrzení, že jste pojištěni v systému sociální zabezpečení v zahraničí?

K potvrzení toho, že jste i nadále pojištěni v systému sociálního zabezpečení vaší domovské země, i když jste byli vysláni pracovat do jiné země EU, slouží přenosný dokument A1. Ten se vydává na maximální dobu 24 měsíců. Pokud musíte v zahraničí pracovat delší dobu, můžete vy nebo váš zaměstnavatel požádat o prodloužení platnosti dokumentu A1.

Co se týče sociálního zabezpečení?

Na vaše práva sociálního či zdravotního zabezpečení to nebude mít vůbec žádný vliv, ať už jde o zdravotní pojištění, rodinné dávky, invalidní nebo starobní důchod. Zdravotní péči budete moci v zemi, kam jste byli vysláni, využívat na základě evropského průkazu zdravotního pojištění (EHIC), o jehož vydání si můžete zažádat.

Související příspěvky: