Kde se používají bezdrátové mikrofony?

Obsah

Kde se používají bezdrátové mikrofony?

Kde se používají bezdrátové mikrofony?

Bezdrátové mikrofony se nejčastěji používají na živých vystoupeních. Bezdrátový mikrofonní systém umožňuje umělci nebo moderátorovi volně se pohybovat po jevišti, a to bez omezení délkou kabelu.

Jak zajistit aplikacím přístup k mikrofonu?

Zajistit, aby aplikace měly přístup k mikrofonu 1 Pokud chcete aplikacím umožnit přístup k mikrofonu, vyberte Start a pak vyberte Nastavení > Soukromí > Mikrofon . 2 Když povolíte přístup k mikrofonu, můžete zvolit, které aplikace z Microsoft Storu mají mít přístup k těmto funkcím v... More ...

Jak opravit potíže s mikrofonem?

Řešení potíží s mikrofonem 1 Zajistit, aby aplikace měly přístup k mikrofonu. Pokud po aktualizaci Windows 10 není rozpoznán mikrofon, budete... 2 Ostatní mě neslyší. Pokud má vaše náhlavní souprava tlačítko pro ztlumení, ujistěte se, že toto tlačítko není aktivní. 3 Hlasitost mikrofonu je příliš nízká nebo nefunguje vůbec.. Zkontrolujte, jestli jsou mikrofon nebo náhlavní... More ...

Související příspěvky: