Jaké je správné pH v bazénu?

Obsah

Jaké je správné pH v bazénu?

Jaké je správné pH v bazénu?

Jaké má být správné pH v bazénu? Hodnota pH je ukazatel stupně kyselosti vody. Pohybuje se v rozmezí 1 – 14, kdy hodnoty pod 7 značí kyselou reakci a hodnoty nad 7 značí zásaditou reakci. Ideální hodnota pH vody v bazénu by se měla pohybovat v rozmezí mezi 7,1 – 7,5.

Co je dobrá kvalita vody v bazénu?

Pro snadnou údržby vody v bazénu je zásadní dobrá kvalita zdroje vody. Nepoužívejte příliš měkkou ani příliš tvrdou vodu. Z pohledu obsahu nečistot a minerálů doporučujeme používat upravenou vodu z vodovodního řadu, případně dovezenou z úpravny vody, než vodu studniční nebo z povrchového zdroje, ve které se mohou ve větší míře vyskytovat minerály ...

Jaké jsou doporučené hodnoty bazénové vody?

Doporučené hodnoty bazénové vody: 1 Tvrdost: ne více než 18°N 2 pH: v rozmezí 7,0 – 7,4 3 Alkalita: v rozmezí 80 – 120 ppm 4 Volný chlor: v rozmezí 0,3 – 0,6 mg/l 5 Aktivní kyslík: v rozmezí 4 – 20 mg/l More ...

Související příspěvky: