Jak použít TIG svařování?

Obsah

Jak použít TIG svařování?

Jak použít TIG svařování?

Uvádíme typické aplikace TIG svařování: 1 Náročné kořenové vrstvy potrubí produktovodů. 2 Trubky kotlů v energetice. 3 Tvarově složité konstrukce, zejména z trubek z hliníkových materiálů a nerez ocelí. 4 Rámy kol a motorek, ochranné rámy off-road automobilů, zábradlí, žebříky a kovový nábytek s vysokým požadavkem na... 5 Svařování speciálních materiálů a heterogenních spojů:... More ...

Proč se používá ochranný plyn TIG?

V současné době se jako ochranný plyn používá především argon, a proto se svařování TIG často označuje jako svařování pod argonem. TIG je tedy mezinárodní zkratka pro označení metody svařování elektrickým obloukem za pomoci netavící se elektrody a ochranné atmosféry inertního (netečného) plynu.

Jaké jsou elektrody pro TIG svařování?

Wolframové elektrody pro TIG svařování. 1 Druhy wolframových elektrod.. Wolframové elektrody pro TIG svařování lze rozdělit podle příměsí (legur). Kromě... 2 Broušení wolframových elektrod.. Tvar konce elektrody ovlivňuje podstatným způsobem průběh svařování a kvalitu svaru. 3 Proudová zatižitelnost wolframových elektrod.. Následující tabulka zobrazuje jaké rozsahy proudu... More ...

Související příspěvky: