Může být žadatel o azyl odmítnut?

Obsah

Může být žadatel o azyl odmítnut?

Může být žadatel o azyl odmítnut?

V případě, že je žádosti vyhověno, žadatel o azyl se stává azylantem a získává trvalý pobyt na území České republiky. Pokud je žádost odmítnuta, má žadatel o azyl právo podat proti rozhodnutí rozklad do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Jak získat žádost o azyl?

Žadatel o azyl může využít pomoc právníků nevládních organizací. Správní orgán II. instance buď rozklad zamítne, a tedy potvrdí původní záporné rozhodnutí, nebo původní rozhodnutí zruší. Pak má možnost buď udělit azyl, anebo vrátit případ zpět do I. instance k novému projednání.

Kdo je žadatel o udělení azylu?

Žadatelé o udělení azylu pak sice mohou pracovat pouze na základě povolení k zaměstnání, ovšem při jeho vydávání se nepřihlíží k situaci na trhu práce (§ 92 a § 97 písm.g) zákona o zaměstnanosti).

Kdy byl žadatel o azyl zakázán přístup na trh práce?

Napříště mohl žadatel o azyl pracovat pouze na základě povolení k zaměstnání vydaného příslušným úřadem práce a až po 1 roce trvání azylového řízení. Poprvé tak byla zavedena omezující lhůta, během níž mají žadatelé o azyl zakázán přístup na trh práce (viz nový § 2e zákona o zaměstnanosti).

Související příspěvky: