Jak se rozvádí plyn v našem domě?

Obsah

Jak se rozvádí plyn v našem domě?

Jak se rozvádí plyn v našem domě?

Rozvod plynu v našem domě začíná plynoměrem. Ten se osazuje do normované skříně hned za vstupem plynové přípojky na náš pozemek. Stejně tak hlavní uzávěr plynu (takzvaný HUP) a regulátor tlaku. Odsud plyn musíme rozvést takzvaným domovním plynovodem až ke konkrétním spotřebičům, které plyn (plynový kotel, kamna ...

Kde se umísťuje domovní plynovod?

4.4.1 Na domovním plynovodu se umísťuje HUP v místě stanoveném dodavatelem plynu, a to s použitím některého ze způsobů uvedených v 4.4.2. v zemních skříních (ocelových, plastových prefabrikovaných, zděných apod.) nebo v zemi opatřený zemní soupravou, před prostupem plynovodu do budovy.

Jaké je umístění hlavního uzávěru plynu?

Při umístění hlavního uzávěru plynu podle bodu d) musí být zajištěno automatické uzavírání přívodu plynu v případě požáru (použití protipožární armatury podle 2.26). Umístění podle bodů c), d) a e) je přípustné pouze v nezbytných případech."

Proč použít měděné trubky pro rozvod plynu?

měděné trubky – Platí TPG 700 01 Použití měděných materiálů pro rozvod plynu. Nesmí být kladeny do agresivního prostředí a zasypávány agresivním materiálem (škvára, popel, zemina nasycená amonnými, dusitanovými sloučeninami).

Související příspěvky: