Jak podat žádost o povolení k dlouhodobému pobytu?

Obsah

Jak podat žádost o povolení k dlouhodobému pobytu?

Jak podat žádost o povolení k dlouhodobému pobytu?

Žádost o povolení a prodloužení doby platnosti povolení k dlouhodobému pobytu na území jste obecně povinen podat nejdříve 120 dnů před skončením platnosti dosavadního povolení k dlouhodobému pobytu či dlouhodobého víza a nejpozději v poslední den platnosti víza či povolení k pobytu. Připadne – li poslední den platnosti dlouhodobého víza či povolení ...

Jak získat cestovní zdravotní pojištění na dobu pobytu?

cestovní zdravotní pojištění na dobu pobytu (předkládá se teprve ve chvíli, kdy zastupitelský úřad cizinci potvrdí, že vízum dostanete a že se máte dostavit ke vlepení víza do cestovního dokladu) na požádání - doklad obdobný výpisu z evidence z Rejstříku trestů (ne u cizince mladšího 15 let), lékařskou zprávu o tom, že netrpíte závažnou nemocí

Jak získat povolení k pobytu cizince?

Pozvání může učinit fyzická nebo právnická osoba na území ČR. Je-li zvoucí osobou cizinec, musí mít v ČR povolení k pobytu. Zvoucí osoba se zavazuje, že uhradí náklady spojené s obživou cizince, ubytováním cizince a pobytem zajištěného cizince a jeho vycestováním.

Související příspěvky: