Jaké jsou poskytnuté zálohy?

Obsah

Jaké jsou poskytnuté zálohy?

Jaké jsou poskytnuté zálohy?

Poskytnuté zálohy Č. Účetní případ Částka Účtování Účtování Č. Účetní případ Částka MD Dal 1. Zaplacení zálohy od odběratele 54 000,- 221 Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 2 ... 324 Účet 324 - Přijaté provozní zálohy ( ... 2. Vystavení daňového dokladu na přijatou p ... 9 000,- 324 Účet 324 - Přijaté provozní zálohy ( ... 343 Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodno ... 3. Vystavení faktury na zboží v celkové čás ... Vystavení faktury na zboží v celkové čás ... Vystavení faktury na zboží v celkové čás ... Vystavení faktury na zboží v celkové čás ... 4 more rows ...

Co jsou přijaté zálohy?

Přijaté zálohy Přijaté zálohy jsou našimi pasivy. Tedy částkami, které budeme muset buď vyúčtovat, nebo je v případě neuskutečnění plnění vrátit. Zde rozlišujeme na zálohy: krátkodobé (účet 324) – na období kratší než jeden rok, a; dlouhodobé (účet 475) – na období delší než jeden rok.

Jak získat dobrovolné zálohy?

„Dobrovolné“ zálohy mohou být poskytnuté v různé výši. Hraje zde svoji úlohu důvěra a znalost platební morálky druhé strany. Zejména u plateb za zboží je historická zkušenost s placením limitující a spolu s většími pravidelnými odběry vede od nutnosti zálohovat až k fakturaci s prodlouženou splatností.

Související příspěvky: