Co je dvoustranná smlouva?

Obsah

Co je dvoustranná smlouva?

Co je dvoustranná smlouva?

Jde o základní dokument, který upravuje práva a povinnosti mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Musí být uzavřena písemně, přičemž jak zaměstnavatel, tak zaměstnanec mají právo mít k dispozici jedno její vyhotovení. Protože jde o dvoustrannou smlouvu, nemusí ji zaměstnanec bezmyšlenkovitě podepsat, ale měl by si se zaměstnavatelem vyjasnit všechny ...

Jaký je výdělek v pracovní smlouvě?

V každé pracovní smlouvě musí být uvedeny 3 základní náležitosti: druh práce. místo výkonu práce. den nástupu do zaměstnání. Jinak je neplatná. Výši výdělku je možné sjednat buď přímo ve smlouvě a nebo zvlášť ve mzdovém výměru. Pracovní smlouvu na dobu určitou je možné uzavřít nejdéle na 3 roky.

Jaké jsou základní ustanovení nájemní smlouvy?

Základní ustanovení. (1) Nájemní smlouvou se pronajímatel, který je podnikatelem a jehož podnikání spočívá v pronajímání věcí, zavazuje přenechat nájemci na určitou dobu užívání movité věci a nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli nájemné. (2) Není-li dále stanoveno jinak, použijí se pro podnikatelský pronájem movitých věcí obecná ...

Jaké jsou náležitosti pracovní smlouvy?

Náležitosti pracovní smlouvy 1 Druh práce. Jaké jsou vaše povinnosti vůči zaměstnavateli? Pracovní smlouva vymezuje, jaký druh práce vám je... 2 Místo výkonu práce. Lze je sjednat jakkoliv, široce (např. místem práce je Česká republika), alternativně (např. 3 Den nástupu do práce. Jde o významné datum, protože je to den, kdy vzniká pracovní poměr. Proto musí být v pracovní... More ...

Související příspěvky: