Jak se živí sumec?

Obsah

Jak se živí sumec?

Jak se živí sumec?

Sumec se živí různou potravou, jejíž složení se mění v průběhu jeho věku. Mladší jedinci se živí zooplanktonem. Dospělý jedinec chytá červy, obojživelníky, plazy, měkkýše, korýše, ryby, vodní savce a dokonce i drobné vodní ptáky (např. kachny ).

Kde žijí ryby?

Podle vodního prostředí, ve kterém žijí, dělíme ryby na: 1 Sladkovodní – žijí ve sladké vodě 2 Brakické – žijí v brakické vodě (směs sladké a mořské vody, například v ústí řek) 3 Mořské – žijí ve slané vodě (moře a oceány) 4 Tažné – ty se dále rozdělují: Anadromní – žijí ve slané vodě, ale rozmnožují se ve sladké vodě (např. ... 5 Polotažné – během života mění místa svého pobytu

Proč ryby přijímají potravu ústní?

Anatomie a fyziologie ryb 1 Trávicí soustava. Ryby přijímají potravu ústy (ústa mohou být horní, dolní nebo koncová). V dutině ústní se mohou... 2 Vylučovací soustava. Odpadní produkty metabolismu jsou vylučovány různými způsoby. Oxid uhličitý je vylučován žábrami... 3 Dýchací soustava. Primárním dýchacím orgánem ryb jsou čtyři páry žaber umístěné na kostěných žaberních... More ...

Související příspěvky: