Kdy se mohu vyjadřovat k průběhu soudního jednání?

Obsah

Kdy se mohu vyjadřovat k průběhu soudního jednání?

Kdy se mohu vyjadřovat k průběhu soudního jednání?

Kdy a jak se mohu k průběhu soudního jednání vyjadřovat? Klást otázky a vyjadřovat se můžete jen se souhlasem nebo na pokyn samosoudce či předsedy senátu. Dbejte na to, aby byl Váš projev dostatečně hlasitý a srozumitelný.

Jak dlouho trvá promlčení odškodnění za újmu?

Nárok na odškodnění za škodu způsobenou výlučně rozhodnutím o vazbě či trestu se promlčí za dva roky ode dne právní moci rozhodnutí, na jehož základě můžete o odškodnění žádat, tedy například rozhodnutí o zastavení trestního stíhání. U nemajetkové újmy trvá promlčení lhůta šest měsíců a běží od okamžiku, kdy se o újmě dozvíte.

Jak si vzít předvolání do soudu?

Nejste si jisti, co si vzít s sebou, co naopak nechat doma, jak probíhá osobní prohlídka při vstupu do budovy soudu a jak se chovat během samotného soudního jednání? Co najdu na předvolání? Informaci o tom, k jaké věci jste předvolán, datum, čas a místo konání (adresa soudu, označení místnosti, případně poschodí).

Kdy se nárok promlčí?

Nejpozději se také nárok promlčí za deset let ode dne, kdy bylo zrušující rozhodnutí oznámeno nebo doručeno, i když jste se o škodě do té doby nedozvěděli.

Související příspěvky: