Co je soukromé životní pojištění?

Obsah

Co je soukromé životní pojištění?

Co je soukromé životní pojištění?

Soukromé životní pojištění 1 při sjednání dřívějšího plnění v případě vzniku nároku na starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu třetího... 2 stane-li se pojištěný invalidním ve třetím stupni podle zákona o důchodovém pojištění, 3 v případě smrti. More ...

Může to zaniknout kvůli úmrtí pojistného?

Životní pojištění může zaniknout kvůli úmrtí pojištěného či osoby, která platí pojistné, nebo naopak dožitím se doby, na kterou bylo pojištění sjednané. Nečekejte ale, že se vám každá pojišťovna ozve sama. O plnění musíte v některých případech aktivně zažádat. Potvrzuje to praxe.

Co je úrazové pojištění?

Jak už z názvu vyplývá, toto pojištění slouží pro zdravotní problémy, které byly způsobeny úrazem. Úrazové pojištění většinou kryje tato rizika: 1 Smrt úrazem 2 Trvalé následky úrazu 3 Denní odškodné za dobu nezbytného léčení úrazu 4 Hospitalizace následkem úrazu 5 Invalidita následkem úrazu More ...

Jaký je příspěvek na penzijní pojištění?

příspěvek na penzijní pojištění, příspěvek na pojistné, který hradí zaměstnavatel pojišťovně za zaměstnance na jeho pojištění pro případ dožití nebo pro případ smrti nebo dožití, nebo na důchodové pojištění = životní pojištění.

Související příspěvky: