Co je síla?

Obsah

Co je síla?

Co je síla?

Síla je vektorová fyzikální veličina, která vyjadřuje míru působení těles nebo polí . Síla se projevuje statickými účinky – je příčinou deformace těles – a dynamickými účinky – je příčinou změny pohybového stavu tělesa ( hmotného bodu ), např. uvedení tělesa z klidu do pohybu nebo naopak, či změny velikosti nebo směru rychlosti tělesa.

Co je gravitační síla?

Gravitační síla = síla, kterou se přitahují každá 2 tělesa. Hmotnost = vlastnost tělesa, je vždy stejná. Země se otáčením zploštila - na rovníku (dál od středu) přitahuje méně, než na pólech (blíž středu). Země se točí - odstředivá síla táhne tělesa ven (od osy rotace). Tíhová síla je gravitační síla zmenšená o vliv rotace a zploštění Země.

Proč je síla fyzikální veličina?

Síla je fyzikální veličina. 1 N = síla, kterou Země přitahuje 100 g těžké těleso. POZN: Isaac Newton - anglický fyzik, matematik. Gravitační síla Země přitahuje tělesa ke středu Země.

Související příspěvky: