Jak zvýšit tlak vody ve vnitřních rozvodech?

Obsah

Jak zvýšit tlak vody ve vnitřních rozvodech?

Jak zvýšit tlak vody ve vnitřních rozvodech?

V případě, že tlak vody nepřekračuje stanovenou hodnotu a přesto Vám působí problémy, zejména u starších vnitřních rozvodů, je možné osadit za vodoměr redukční ventil, kterým lze tlak ve vnitřních rozvodech snížit. Tyto práce Vám zajistí odborná firma na Vaše náklady.

Jak zajistit měření tlaku vody?

V případě podezření na tlak vody překračující předepsané rozmezí je možné zajistit měření tlaku vody na vstupu do domu – volejte naše Call Centrum. Viz též kapitola Lokalizace úniků vody, měření průtoků a tlaků

Jak zkontrolovat tlak vody v domě?

1 Zkontrolujte regulátor tlaku vody a hlavní uzávěr vody v domě. Ty také často způsobují problémy s tlakem. 2 Hledejte stopy úniku vody. Netěsná toaleta nebo vodovod může způsobit nízký tlak vody. 3 Zkontrolujte horkou vodu. Pokud je nízký tlak jen při puštění teplé vody, jde pravděpodobně o závadu na uzávěru horké... More ...

Co je tlak vody ve vodovodním Řádu?

Tlak vody ve vodovodním řádu 1 (1) Pitnou vodou je zdravotně nezávadná voda, která ani při trvalém požívání nevyvolá onemocnění nebo poruchy zdraví... 2 (2) Vlastník nebo správce veřejného vodovodu,5) osoba, která označila veřejnou studnu jako zdroj pitné vody, a osoba,... 3 (3) Teplou vodu dodávanou rozvodem teplé užitkové vody může výrobce vyrobit jen z vody pitné. More ...

Související příspěvky: