Co je umělá gravitace?

Obsah

Co je umělá gravitace?

Co je umělá gravitace?

Jiné nápady pro vytvoření umělé gravitace zahrnují magnety pohlcující energii, neustále zrychlující plavidlo nebo exotickou velmi hustou hmotu. Nic z toho není praktické a ani to nemusí být bezpečné. A hned si něco ujasněme. Nebudu mluvit o gravitonech. Nemůžete vyřešit všechny světové problémy za pomoci hypotetické částice.

Může se umělá gravitace simulovat pomocí zvuku?

nebo se dá uměla gravitace simulovat (kromě rotace) také pomocí zvuku nebo světla, pomocí zvuku se může simulovat umělá gravitace uvnitř vesmírných lodí nebo vesmírných stanic a pomocí světla se dají použít zvenčí stanic a lodí .....

Co je Newtonův gravitační zákon?

Newtonův gravitační zákon 1 Fg je síla působící mezi dvěma hmotnými tělesy 2 m1 je hmotnost prvního tělesa 3 m2 je hmotnost druhého tělesa 4 r je vzdálenost mezi tělesy 5 G je gravitační konstanta, která se rovná přibližně: G = 6,67×10 −11 N m 2 kg -2 (v některých publikacích značená místo... More ...

Související příspěvky: