Co může maligní melanom způsobit?

Obsah

Co může maligní melanom způsobit?

Co může maligní melanom způsobit?

Maligní melanom totiž může pacienta ohrozit na životě vznikem metastází – tzv. dceřiných ložisek. Čím delší dobu je nádor přítomen v kůži, tím více dceřiných ložisek může nádor vytvořit. Tomu předejde pacient tím, že včas navštíví svého kožního lékaře a znaménko se odstraní.

Jak odhalit melanom?

ABCDE test, který vám pomůže včas odhalit příznaky melanomu: 1 A = Asymetrie (Asymmetry) – Normální znaménka jsou symetrická, proto si dejte pozor, pokud je vaše znaménko nepravidelné... 2 B = Ohraničení (Border) – Znaménko nemá jasné ohraničení, okraje jsou kostrbaté a rozpité. 3 C = Barevnost (Colour) – Normální znaménka mají pouze jeden odstín. Pozor na více barev, tmavnutí... More ...

Kdo je nejčastější typ melanomu?

NM je 2. nejčastější typ nádoru a tvoří až 20 % všech melanomů. Je pro něj typické, že od počátku se objevuje patrný hrbol, který také signalizuje, že nádor prorůstá do větší hloubky. LMM se tvoří na podkladě lentigo maligna, obvykle na obličeji u starších osob. Jde o plošná ložiska, kde se střídají tmavší a světlejší odstíny hnědé barvy.

Jak se léčí melanom na kůži?

Melanom se může rozvinout z mateřského znaménka, které má člověk na kůži mnoho let. Základem léčby melanomu je chirurgické odstranění zhoubného nádoru s dostatečným lemem přiléhající kůže. Všechny fotografie. Melanom je nejagresivnější forma rakoviny kůže a představuje jedno z nejvážnějších onkologických onemocnění.

Související příspěvky: