Jak se léčí metoprolol-tartarát?

Obsah

Jak se léčí metoprolol-tartarát?

Jak se léčí metoprolol-tartarát?

Metoprolol-tartarát prochází přes placentu a snižuje průtok krve placentou a může uškodit nenarozenému dítěti. Léčba metoprolol-tartarátem se má ukončit 48-72 hodin před předpokládaným dnem porodu. Pokud to není možné, musí být novorozenec pečlivě sledován 48-72 hodin po narození. Metoprolol-tartarát se vylučuje do mateřského mléka.

Jaké jsou účinky přípravku metoprolol al 100?

Současné užívání přípravku Metoprolol AL 100 a blokátorů vápníkových kanálů typu nifedipinu může vyvolat zvýšený pokles krevního tlaku a v ojedinělých případech může dojít k srdeční nedostatečnosti. Tlumivé účinky přípravku Metoprolol AL 100 na srdce a antiarytmik (přípravky pro léčbu poruch srdečního rytmu) se mohou sčítat.

Jak se užívat metoprolol al 100 v těhotenství?

Podávání přípravku Metoprolol AL 100 v těhotenství a zejména v prvním trimestru těhotenství lze zvážit, pokud je to nezbytně nutné. Lékař musí pečlivě zvážit poměr přínosu a možného rizika, protože dosud nejsou k dispozici žádné přiměřeně dokumentované studie o použití u těhotných žen.

Související příspěvky: