Jak se diagnostikuje autismus?

Obsah

Jak se diagnostikuje autismus?

Jak se diagnostikuje autismus?

Vyšetření autismu. Autismus se diagnostikuje na základě projevů chování bez ohledu na příčinu vzniku. Nejdříve se provede psychologické a psychiatrické vyšetření, které objasní, zda se jedná o poruchu autistického spektra (PAS). Dále se zjišťují souvislosti mezi autismem a jinou somatickou nebo genetickou nemocí.

Jaké jsou příznaky a projevy autismu?

Příznaky a projevy autismu. Lidé s autismem mívají potíže ve vývoji řeči, chápání druhých, v sociálních vztazích a převládá u nich stereotyp. Chování a schopnosti jednotlivých autistů se však často výrazně liší. Obecné příznaky autismu: Chybí schopnost společenské interakce a komunikace

Co je autismus?

Autismus je neuronová vývojová porucha, která je spojená nejen s poškozením sociální interakce a komunikačních dovedností, ale také s obsedantním a opakujícím se chováním. Jedním z nejdůležitějších příznaků je sociální deficit a neschopnost přemýšlet z pohledu

Jak se dělí jednotlivé formy autismu?

Odborná literatura dělí jednotlivé formy autismu na: 1 Dětský autismus: zahrnuje potíže v tom, co slyší, vidí, prožívají, v komunikaci a představivosti, jde o vrozenou poruchu... 2 Atypický autismus: jak napovídá ze samotného názvu, dítě může jen částečně splňovat podmínky pro dětský autismus... 3 Aspergerův syndrom: vyznačuje se především potížemi v komunikaci, představivosti... More ...

Související příspěvky: