Jak velká písmena se píšou u jiných slov?

Obsah

Jak velká písmena se píšou u jiných slov?

Jak velká písmena se píšou u jiných slov?

Velké písmeno či velká písmena u dalších slov se píšou tehdy, jsou‑li vlastními jmény: Spolková republika Německo, Spojené království Velké Británie a Severního Irska nebo pro významové rozlišení: Černá Hora –⁠⁠ na rozdíl od Černá hora (= název hory).

Co se píše s velkým písmenem?

S velkým písmenem se píšou: Nejvyšší soud České republiky (ČR), Generální prokuratura ČR, Armáda ČR, Policie ČR. Spojení jako česká armáda, česká policie se chápou jako neoficiální a přídavné jméno se píše s malým písmenem. Tradiční je způsob psaní Rudá armáda.

Jak se píše velké písmeno v oficiálních názvech?

V oficiálních názvech začínajících podstatným jménem se píše velké písmeno většinou jen u něj: Pobřeží slonoviny, Kruh přátel českého jazyka. K psaní velkých písmen u dalších slov musí být nějaký důvod (součástí názvu je vlastní jméno, např. název (části) města/obce: Magistrát hlavního města Prahy, viz bod 5.5 ).

Proč je v obchodním rejstříku uvedeno jméno firmy s malým písmenem?

Jestliže je v obchodním rejstříku jméno firmy uvedeno s malým písmenem, není to důvod pro to, aby se tak psalo na začátku větného celku. Psaní malého písmena na začátku větného celku totiž porušuje jedno ze základních syntaktických a pravopisných pravidel.

Související příspěvky: