Kolik hodin přesčasu lze odpracovat?

Obsah

Kolik hodin přesčasu lze odpracovat?

Kolik hodin přesčasu lze odpracovat?

Po dohodě obou zúčastněných stran lze tedy odpracovat 416 hodin přesčasů na rok – 150 nařízených (či dohodnutých) a 266 se souhlasem zaměstnance. Také do tohoto limitu se nepočítají hodiny přesčasu, za které bylo poskytnuto náhradní volno.

Kdo chrání zaměstnance před výpovědí?

Zákoník práce v určitých případech chrání zaměstnance před výpovědí ze strany zaměstnavatele. Jde především o zaměstnance, kteří jsou v ochranné době, která je definována jako období, ve kterém je pro zaměstnance velmi složité získat nové zaměstnání. V praxi jde o těhotné ženy a osoby v pracovní neschopnosti a podobně.

Může zaměstnavatel podat výpověď?

Zaměstnavatel totiž může (a de facto musí) podat výpověď, když lékařský posudek stanoví, že zaměstnavatel nemůže kvůli pracovnímu úrazu, nebo nemoci z povolání dále vykonávat své zaměstnání.

Proč se podíváme na výpovědi zaměstnavatelem?

Dnes se podrobněji podíváme pouze na výpovědi dané zaměstnavatelem, protože i ty samy o sobě dělají zaměstnancům i zaměstnavatelům potíže. Navíc v roce 2012 přišla jedna poměrně podstatná změna, respektive byl zaveden nový důvod pro výpověď.

Související příspěvky: