Proč jsou zemní plyny nasycené?

Obsah

Proč jsou zemní plyny nasycené?

Proč jsou zemní plyny nasycené?

Zemní plyny obsahují pouze nasycené uhlovodíky. Pokud zemní plyn obsahuje uhlovodíky vyšší alkalické řady (C 5 a více), odstraňují se tyto uhlovodíky již při úpravě v místě těžby. Jejich směs se nazývá gazolín nebo přírodní benzín. V současné době nejvíce využívaným zemním plynem je tzv. naftový zemní plyn, který vznikal společně s ropou.

Co je zemní plyn?

Zemní plyn je z fyzikálního hlediska směs plynných uhlovodíků, jejichž hlavní složkou je metan. Ze strategického hlediska je to ale jeden z nejdůležitějších primárních energetických zdrojů. Článek popisuje rozdělení zásob zemního plynu na Zemi a ukazuje hlavní plynovody v Evropě a v České republice.

Kde dodáváme zemní plyn do Evropy?

Do Evropy se zemní plyn dodává buď systémem podzemních plynovodů do Španělska a Itálie nebo ve zkapalněné formě zejména do Španělska, Francie a Itálie. Zemní plyn dodávaný z Alžírska patří mezi plyny typu H. Nizozemí je nejvýznamnějším západoevropským dodavatelem zemního plynu.

Kde se nachází zemní plyn v ČR?

Zemní plyn v ČR nezaujímá v bilanci energetických zdrojů tak významnou pozici jako v zemích EU. Česká energetika je postavena na využívání vlastních zdrojů uhlí, které se na spotřebě podílí přibližně z 50 %. Energetika zemí EU se dnes zaměřuje na ekologicky příznivé primární zdroje a obnovitelné zdroje právě na úkor uhlí.

Související příspěvky: