Jaké jsou technické keramiky?

Obsah

Jaké jsou technické keramiky?

Jaké jsou technické keramiky?

Hlavní druhy technické keramiky jsou: 1 Steatitová keramika je keramika vyrobená ze směsi surovin, v níž převažuje mastek (steatit). Používá se jako... 2 Oxidová keramika je keramický materiál pro technické aplikace tvořený výhradně nebo převážně jediným oxidem. Nejběžnější... 3 Titaničitá keramika je skupina keramických materiálů sloužících zejména jako dielektrika... More ...

Co je keramika?

Co je keramika? O keramice Co je keramika? Chemickým prvkem nejhojněji zastoupeným v zemské kůře je křemík, jehož oxid se v čisté formě jako křemen, ale zejména v podobě svých sloučenin - silikátů - na složení povrchové vrstvy naší planety podílí téměř 60%.

Kdo je nejlepším syntetickým materiálem pro keramiku?

Keramické materiály, které původně byly připravovány výhradně z přírodních surovin, jsou vlastně prvním syntetickým materiálem se specifickými vlastnostmi a vynikající stabilitou těchto vlastností. Dnešní keramika se od těch původních značně liší nejenom surovinovou skladbou a úrovní technologického zpracování, ale i výslednými vlastnostmi.

Které jsou tradiční keramické výrobky?

Mezi tradiční keramické výrobky patří: 1 Porcelán - hutný bílý keramický materiál, v tenké vrstvě transparentní, nepropustný pro vodu a plyny. Hlavní surovinou... 2 Fajáns (majolika) - výrobky z jemné porézní keramické hmoty překryté neprůhlednou bílou olovnato-cíničitou glazurou,... 3 Kamenina - keramický materiál z jílových surovin s příměsí živce, křemene aj., zbarvený... More ...

Související příspěvky: