Můžeme spočítat teplotu vody před a po smíchání?

Obsah

Můžeme spočítat teplotu vody před a po smíchání?

Můžeme spočítat teplotu vody před a po smíchání?

Příklad lze spočítat pomocí trojčlenky. Uvědomíme si, že platí: Čím více teplé vody přilijeme, tím méně se ochladí. Tedy mezi hmotností vody a rozdílem teplot před a po smíchání platí nepřímá úměrnost.

Jak velká je spotřeba vody v Česku?

Celková spotřeba vody v ČR je 57 tisíc litrů vody na osobu za rok. Roční spotřeba vody pouze v českých domácnostech (tedy bez průmyslu a zemědělství) činí 32,5 tisíc litrů na osobu, to jest přes 89 litrů denně. Cena vody se v česku liší podle okresu - pohybuje se mezi 45-160 Kč.

Kolik vody je v nádobě 90 °C?

V nádobě je voda o hmotnosti 3 kg a teplotě 10 °C. Kolik vody o teplotě 90 °C musíme přilít, aby výsledná teplota v nádobě byla 35 °C? Tepelnou kapacitu nádoby zanedbejte. Rozmyslete si, co se bude dít s teplem po přilití teplejší vody a jak závisí výsledná teplota vody na množství té nově přilité.

Jaká je hmotnost studenější vody?

Zápis m1 = 3 kg hmotnost studenější vody t1 = 10 °C teplota studenější vody t2 = 90 °C teplota teplejší vody tv = 35 °C výsledná teplota vody m2 = ? hmotnost přilité vody

Související příspěvky: