Jak vznikly plynové vzpěry?

Obsah

Jak vznikly plynové vzpěry?

Jak vznikly plynové vzpěry?

Plynové vzpěry definoval a patentoval francouzský inženýr Paul Giffard (1837-97), viz odkaz na Wikipedii. Princip plynové vzpěry vychází z plundžru, což je jednoduše pístnice, která se zasouvá do uzavřeného válce. Tím se uvnitř zmenšuje objem a roste tlak.

Které plynové zařízení lze považovat za společné?

Společná plynová zařízení Které plynové zařízení v předmětném domě (od kterého místa, do kterého místa) lze z hlediska platné zákonné úpravy, technických norem a předpisů, považovat za společné plynové zařízení a které již ne? Věcně termíny související s touto problematikou jsou zavedeny v následujících právních předpisech.

Kdo je odpovědný za plynové zařízení?

Termín „společné plynové zařízení“ není uveden v této přesné podobě v žádném relevantním právním předpisu. Pro vyjasnění odpovědnosti z hlediska jednotlivých částí domovního plynovodu je třeba vyjít z dělicího místa. Dělicím místem mezi plynárenským a plynovým odběrným zařízením je hlavní uzávěr odběrného plynového zařízení (OPZ).

Kde je Hlavní uzávěr plynu v nemovitosti?

Od tohoto místa připojení hlavního uzávěru OPZ začíná povinnost vlastníka nemovitosti a jeho část lze obecně vymezit i jako společné plynové zařízení podle Nařízení vlády č. 366/2013 Sb. § 6 odst. c) jako rozvod plynu od hlavního uzávěru plynu až k uzávěru plynu pro byt.

Související příspěvky: