Jak otáčet pístní kroužku?

Obsah

Jak otáčet pístní kroužku?

Jak otáčet pístní kroužku?

Otáčejte koncem pístního kroužku na pístu o 120°. Poznámka: U dvoutaktních motorů jsou pístní kroužky často zajištěny proti otáčení speciálním kolíkem. Tyto pístní kroužky se nesmí otáčet, jelikož to může způsobit posun kolíku pod pístní kroužky, což může mít za následek poškození celého válce.

Jak opravit Pístní kroužky?

Poznámka: U dvoutaktních motorů jsou pístní kroužky často zajištěny proti otáčení speciálním kolíkem. Tyto pístní kroužky se nesmí otáčet, jelikož to může způsobit posun kolíku pod pístní kroužky, což může mít za následek poškození celého válce. Dostatečně promažte píst a pístní kroužky olejem a instalujte je pomocí přípravku na instalaci pístů.

Jak nastavit konce pístního kroužku na pístu?

Při instalaci skládaných kroužků se spirálovým expandérem musí být konce těchto spirálových kroužků umístěny v pozici protilehlé oproti hlavnímu kroužku. Po instalaci pístních kroužků je třeba se ujistit, zda se pohybují bez omezení. Otáčejte koncem pístního kroužku na pístu o 120°.

Jak se slučují Pístní kroužky a válce?

Z těchto důvodů se písty, pístní kroužky a válce navzájem slučují do montážních skupin A, B, C. Tím se dosahuje dodržení správných montážních vůlí a současně se tím výroba zlevňuje. Podobně je tomu při renovaci válců motoru tzv. výbrusem I., II., III., výjimečně IV., odstupňovaným obvykle po 1 mm, 0,5 mm nebo po 0,25 mm u dvoudobých motorů.

Související příspěvky: